Bon Bon je česká značka. Vyrábíme pralinky z nejkvalitnější čokolády s vlastními náplněmi. Nabízíme široký sortiment marcipánových figurek. V našich obchodech si pochutnáte na skvělé teplé čokoládě

Reklamační řád

REKLAMACE A ZÁRUKA

1.1

Případné reklamace vyřídí dodavatel ke spokojenosti předplatitele individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Předplatitel je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné reklamace a jiné připomínky k doručování je předplatitel povinen neprodleně uplatnit u dodavatele na tel. čísle +420 724 015 277 v době od 10,00 do 17,00 hod. v pracovní dny, na emailové adrese bon-bon.tabor@kovandovi.cz nebo na adrese dodavatele.

1.2.

Za vady vzniklé přepravcem neručí dodavatel. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u daného přepravce ihned, nejpozději do dvou dnů. DŮLEŽITÉ: uchovejte veškerý obalový materiál včetně výplní!, v ideálním případě pořiďte fotodokumentaci. V zájmu urychlení řešení celé situace také následně informujte dodavatele písemně na bon-bon.tabor@kovandovi.cz. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Postup při případné reklamaci:

 • informujte dodavatele o reklamaci e-mailem nebo písemně poštou

 • zboží zašle předplatitel jako doporučený balík nebo cenný balík (doporučujeme pojistit na cenu vraceného zboží)

 • dopravu reklamovaného zboží hradí předplatitel, reklamované zboží zašle dodavatel zpět na své náklady, v případě oprávněnosti reklamace hradí dopravu dodavatel

Záruka zaniká, pokud:

 • vada nebyla reklamována v záruční době

 • při svévolných změnách původních údajů ve značení zboží (např. úmyslně odstranění nebo zkreslení data výroby) provedeném předplatitelem

 • při neodborném zacházení se zbožím, zejména nevhodným skladováním, nešetrným zacházením (poškozením zboží pádem z výšky, nevhodnou manipulací, přepravou)

 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil

 • mechanickým poškozením nebo opotřebením

 • jinými vnějšími vlivy

 • poškozením zboží působením živlů (např. vodou, ohněm, bleskem)

 • neodbornou manipulací a skladováním přepravcem

 • právo odpovědnosti za vady zaniká i v jiných případech stanovených obecně závaznými předpisy

1.3.

Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady zboží a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 616 a násl. zák.č.40/1964 Sb., občanského zákoníku.